Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Biogeografické členění
Biogeografické členění

Hranice 366 typů biochor, 94 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2005) a následně zaktualizované dle publikace: Culek M., Grulich V., Laštůvka Z., Divíšek J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. - Masarykova univerzita. Brno. 447 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-210-6693-9.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2013)

Klíčová slova
biogeografie biochora bioregion členění
Datum poslední aktualizace
18. 6. 2013
Licenční podmínky

Poskytovaná data jsou chráněna zvláštními právy pořizovatele databáze dle § 90 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Žadatel se zavazuje, že poskytnutá vektorová data využije pouze pro účel uvedený v žádosti a nepředá je žádné třetí osobě.

Předání vektorových dat třetí osobě je možné pouze po získání souhlasu poskytovatele.

Současně se žadatel zavazuje, že v případě využití dat v mapových tiskových výstupech nebo zprostředkování jejich obrazů na internetu označí data na viditelném místě následujícím způsobem: © Culek et al. 2005, Culek et al. 2013.

Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 283 069 121

jan.votrubec@nature.cz

Metadata

Čakajte prosím...