Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Natura 2000 - Evropsky významné lokality
Natura 2000 - Evropsky významné lokality

Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020

Klíčová slova
Natura 2000 evropsky významná lokalita
Datum poslední aktualizace
27. 2. 2020
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní.

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 283 069 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata

Čakajte prosím...