Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Maloplošná zvláště chráněná území
Maloplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020

Klíčová slova
národní přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní rezervace přírodní památka chráněné území PR územní ochrana ochranné pásmo OP NPR NPP MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území PP
Datum poslední aktualizace
11.11.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 – Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata