Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Ochranná pásma MZCHÚ
Ochranná pásma MZCHÚ

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2020

Klíčová slova
ochranné pásmo národní přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní rezervace přírodní památka maloplošné zvláště chráněné území PP PR územní ochrana chráněné území NPR NPP MZCHÚ OP
Datum poslední aktualizace
11.11.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata