Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Základní mapování biotopů (2000 - 2005)
Základní mapování biotopů (2000 - 2005)

Hranice segmentů biotopů a relační databáze jejich charakteristik (vč. druhové skladby) ze základního mapování biotopů - stav k 1. 5. 2006; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.; botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006 Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Klíčová slova
základní mapování biotopů biotop vegetace
Datum poslední aktualizace
01.05.2006
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Kateřina Bubíková

Kaplanova 1931/1

Praha 11 – Chodov

+420 951 421 110

katerina.bubikova@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata
Odkazy