Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Konsolidovaná vrstva ekosystémů
Konsolidovaná vrstva ekosystémů

Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).

Klíčová slova
krajinný pokryv ekosystém KVES
Datum poslední aktualizace
14.02.2013
Licenční podmínky

Datová sada je poskytována na základě licenční smlovy mezi žadatelem a AOPK ČR. Konečné znění licenční smlouvy bude vždy individuálně upraveno podle charakteru poskytovaných dat a účelu jejich využití nabyvatelem a nemusí tedy plně odpovídat přiloženému vzoru. Externím žadatelům (vyjma projektových partnerů AOPK ČR) poskytujeme pouze výřezy z KVES, tj. nikoli vrstvu celou.

Správce dat

Karel Chobot

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 105

karel.chobot@nature.cz

Metadata
Odkazy