Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Velkoplošná zvláště chráněná území
Velkoplošná zvláště chráněná území

Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021

Klíčová slova
národní park chráněná krajinná oblast chráněné území velkoplošné zvláště chráněné území VZCHÚ ochranné pásmo OP NP CHKO územní ochrana
Datum poslední aktualizace
16.11.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata