Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Zonace velkoplošných zvláště chráněných území
Zonace velkoplošných zvláště chráněných území

Hranice zón ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2021

Klíčová slova
zonace národní park chráněná krajinná oblast VZCHÚ zóna chráněné území územní ochrana NP CHKO velkoplošné zvláště chráněné území
Datum poslední aktualizace
16.11.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata