Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Databáze migračních bariér
Databáze migračních bariér

Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

Klíčová slova
hráz jez poldr práh stupeň přehrážka skluz vodní elektrárna tok prostupný objekt rybí přechod vodácká propusť
Datum poslední aktualizace
30.04.2017
Licenční podmínky
© AOPK 2018
Správce dat

Zdeněk Vogl

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 222

zdenek.vogl@nature.cz

Metadata