Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
JESO - Jednotná evidence speleologických objektů
JESO - Jednotná evidence speleologických objektů

Informace o speleologických objektech na celém území ČR. Databáze obsahuje informace o krasových a pseudokrasových jeskyních (přirozených podzemních prostorách), závrtech, vývěrech a ponorech. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá vyhlášce MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. V databázi je uvedena lokalizace bodových objektů - vstupů do jeskyní, ponorů, vývěrů, centroidů závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4. Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2019

Klíčová slova
JESO jeskyně speleologie
Datum poslední aktualizace
12.04.2019
Licenční podmínky

Plně přístupná datová sada je poskytována pro účely vědy, výzkumu a monitoringu, k výkonu státní správy a pro doplňování dat na základě licenční smlovy mezi žadatelem a AOPK ČR. Konečné znění licenční smlouvy bude vždy individuálně upraveno podle charakteru poskytovaných dat a účelu jejich využití nabyvatelem a nemusí tedy plně odpovídat přiloženému vzoru.

Správce dat

Luboš Stárka

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 231

lubos.starka@nature.cz

Metadata