Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
INSPIRE Chráněná území - Natura 2000
INSPIRE Chráněná území - Natura 2000

Datová sada obsahuje prostorová data o územích soustavy Natura 2000 v České republice. Zahrnuje evropsky významné lokality dle směrnice Evropské unie 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a také ptačí oblasti dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Lokality jsou členěny dle číselníku INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/Natura2000DesignationValue) do 5 kategorií: proposed Sites of Community Importance, Sites of Community Importance, Special Areas of Conservation, proposed Special Protection Areas a Special Protection Areas. Ne všechny kategorie musí být v konkrétním čase naplněny.

Klíčová slova
INSPIRE chráněné území Natura 2000
Datum poslední aktualizace
27.02.2020
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata
Odkazy