Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
INSPIRE Chráněná území - ochranná pásma ZCHÚ
INSPIRE Chráněná území - ochranná pásma ZCHÚ

Datová sada obsahuje ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato ochranná pásma zvláště chráněných území jsou vyhlašována v souladu s § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k zabezpečení vybraných zvláště chráněných území v ČR před rušivými vlivy z okolí; © AOPK ČR, 2021

Klíčová slova
INSPIRE chráněné území zvláště chráněné území ochranné pásmo
Datum poslední aktualizace
31.05.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 - Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata
Odkazy