Poskytování dat
aopk čr
Detail datové sady
Dílčí plochy maloplošných zvláště chráněných území
Dílčí plochy maloplošných zvláště chráněných území

Vymezení ploch s odlišnými způsoby péče o maloplošná zvláště chráněná území podle § 2 odst. 1 písm. j vyhlášky č. 45/2018 Sb. (dílčích ploch). Geografická data s vymezením dílčích ploch jsou povinnou součástí plánů péče. Tato vrstva obsahuje platné vymezení všech dílčích ploch doručených do Ústředního seznamu ochrany přírody po roce 2018. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2021.

Klíčová slova
chráněné území maloplošné zvláště chráněné území plán péče dílčí plocha
Datum poslední aktualizace
31.05.2021
Licenční podmínky
Licence Creative Commons

Tato datová sada poskytovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .

Pro uvedení původu použijte označení: (c) AOPK ČR
Správce dat

Jan Votrubec

Kaplanova 1931/1

Praha 11 – Chodov

+420 951 421 121

jan.votrubec@nature.cz

Adresy pro připojení mapových služeb
Metadata